ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ένας κινητήρας αποτελείται από πάρα πολλά εξαρτήματα, όπως είναι οι βαλβίδες, το έμβολο, ο κύλινδρος, το φίλτρο λαδιού, ο ιμάντας χρονισμού κ.ά.. Από όλα αυτά περνάει το λιπαντικό. Εάν, λοιπόν, υποθέσουμε πως ο κινητήρας είναι μία καρδιά, τότε το λιπαντικό είναι το αίμα που του δίνει ζωή. Ανακυκλώνεται μέσα στον κινητήρα και εκτελεί διάφορες λειτουργίες, όπως:

  • στεγανοποίηση
  • λίπανση
  • ψύξη
  • πρόληψη οξείδωσης
  • καθαρισμό.

Γενικότερα το λιπαντικό του κινητήρα είναι απαραίτητο για να διατηρεί την καλή του κατάσταση και να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα.