Νέα

Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

H Nippon Oil Corporation ανακοίνωσε την έναρξη πιλοτικού επιχειρηματικού σχεδίου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, με την ονομασία Hello, new energy!.

Το σχέδιο έχει στόχο να εξυπηρετήσει τους κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μέσα από τα πρατήρια καυσίμων EΝEOS. To project εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε 22 πρατήρια καυσίμων ENEOS, στην ευρύτερη περιοχή του Τόκυο και της Kanagawa.

Κατά την διάρκεια του Project που θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο 2011, οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα τύχουν καινοτόμων υπηρεσιών με στόχο να διερευνηθεί η αποδοχή των πειραματικών σταθμών ENEOS. Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την Ταχεία Φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς και συμπληρωματικούς ελέγχους και πλύσιμο. O πελάτης θα εφοδιάζεται με μια ειδική έξυπνη κάρτα (smart card), την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί σε όλα τα πρατήρια ENEOS.

Τα πιλοτικά πρατήρια ENEOS θα είναι επίσης εφοδιασμένα με Φωτοβολταϊκoύς συλλέκτες, που θα τους προσδίδουν πλήρη ενεργειακή αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης και της φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

« Επιστροφή στη λίστα